Podmínky používání


Podmínky používání webových stránek fyzioterapie-hostivice.cz a ochrana soukromí.

Před použitím těchto webových stránek fyzioterapie-hostivice.cz (dále jen „stránek“) si prosím přečtěte následující podmínky. Používám stránek se stáváte „uživatelem“ a dáváte tak souhlas, že s podmínkami souhlasíte. Nesouhlasíte-li s podmínkami, nepoužívejte, prosíme, tyto stránky.
Provozovatelem stránek je společnost Henneberg s.r.o.,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, C 214517 (dále jen „provozovatel“).

Všechny materiály dostupné na stránkách jsou určeny pro osobní nekomerční použití a za předpokladu, že nebude žádným způsobem zasahováno do struktury a obsahu informací a nebudou nijak dotčena autorská práva. Nejsou dovoleny žádné změny, rozmnožování, předvádění, publikování a prodej informací, které jsou uvedeny na těchto stránkách, za účelem komerčního i jiného využití či zneužití.

Provozovatel může kdykoliv bez upozornění měnit produkty popsané na stránkách. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, které Vám mohou vzniknout v souvislosti s používáním stránek.

Přístup na stránky je bezplatný a dobrovolný. Budete-li nás kontaktovat a sdělovat jakékoliv informace, bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Poskytovatel při přístupu uživatelů na stránky monitoruje celkové statistiky přístupu a jiné obecné informace, které jsou určeny pouze pro vlastní využití a zlepšování stránek a poskytovaných služeb. Poskytovatel tyto informace neprodá ani jinak neposkytne třetím stranám.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2015.
Henneberg s.r.o.